Ask, Sevgi, Özlem Siirleri, E-Kart Siirleri / Sitemap & SEO / Kervanlar.net Forumu

Orijinali gormek icin : Kervanlar.net Forumu / ucurum_flash_siir

Zehra : Ucurum Flash siir
18.09.2015 21:26:27

Mutsuzlu?un resmini çizen var m? ya da mutlulu?un?
Bir meziyet sanar?z sanki a?k?, sevday?,
?çimizden gelen sesle kanatlan?p uçaca??m?z? sanar?z,
Rüyalar?m?z o kadar doludur ki uyanmaya vakit bulamay?z… Hayaller ve dü?ler götürür bizi cennetin irem ba?lar?na,
?ark?lar ve ?iirler hep kendili?inden mi yaz?l?yor sebepsiz?
Keman?n ince teli ve saz?n m?zrab?,
Küllenmi? a?klar?n hikâyesini nak?? gibi i?lemez mi yüre?imize? Mor ak?amlardaki ya?an sicim gibi ya?mur,
Umurunda m? sanki benli?imin?
Yüre?ime kâbus gibi çöken karanl?k geceler,
Yol verir mi meçhulü olmayan ?afaklara? Bir na?menin giriftar?ndan esen rotas?z rüz

İçeriğin devamı sadece üyeler içindir!

2017 © Copyright Kervanlar.net